top of page
  • Macher Dávid

A Credit Suisse hiszti

Frissítve: 2022. nov. 22.


A Credit Suisse AG egy svájci székhelyű bankcsoport, mely a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja ügyfeleinek. Vagyonkezelés, kötvény- és részvénykibocsátásokban való részvétel, és egyéb szolgáltatások mellett, kereskedelmi banki tevékenységet is folytatnak. A bank jelenlegi helyzete nem vetít túlságosan fényes jövőt elénk, így el is kezdődött a spekuláció a bank pénzügyi helyzete körül.

Forrás: unsplash.comEnnek a folyamatnak az egyik első elindítója A Wall Street Silver nevű Twitter és Reddit oldal volt, akik a Credit Suisse közelgő csődjéről posztoltak október 1-jén szombaton. Azt ezt követő hétfői tőzsdei nyitás első órájában csaknem 6%-ot esett a Credit Suisse árfolyama. Ez az esés végül permanens volt, viszont az egész héten a kereskedési volumen több mint kétszerese volt a historikus átlagnak.


A médiában szintén megjelent számos cikk is, miszerint a Credit Suisse lehet a következő Lehman Brothers, azaz a csőd veszélye jelentős, amely rendszerszintű pénzügyi válságot idézhet elő. Az egész spekuláció alapja, hogy a vállalat jelentős veszteségeket termelt az elmúlt három negyedévben, és az eredményesség terén az egyik legrosszabb helyzetben van a multinacionális befektetési bankok között. Emellett, a vállalat kötvényeire köthető biztosítás - Credit Default Swap (CDS) – egy bizonyos ponton 23%-os csőd valószínűséget árazott a következő 5 évre. A kérdés csak az, hogy az elmúlt időszak veszteségességéből lehet-e kiút számukra, vagy valóban egy újabb Lehman szintű bankcsőd van kibontakozóban?


A befektetők nem elégedettek, pedig a tőkemegfelelés rendben van


A bank részvényei jelenlegi kockázatokat árazva, a mindenkori mélyponton vannak és az utóbbi évben gyakorlatilag folyamatosan esett az árfolyam. 2021 októberében még 10 dollár környékén lehetett a vállalat papírjaihoz hozzájutni, egy évvel később viszont már 5 dollár alatt jegyzik a részvényeket. A vállalat korábban sem büszkélkedhetett nagyszerű teljesítménnyel a tőzsdén, amit a különböző botrányai sem segítettek. Kokain üzlethez köthető pénzmosás, korábbi igazgató elleni kémkedés, vagy például az 5,5 milliárd dollár bukás az Archegos Capital csődje kapcsán. A Credit Suisse méretéből adódóan, komoly rendszer szintű problémát is jelenthet egy esetleges csődhelyzet esetén. Bankoknál a csődhelyzetet sokszor nehéz előre jelezni, hiszen a legtöbb eszközük valamilyen befektetési termék vagy hitel, melyek értéke akár napi szinten is változhat. Ennek nemcsak a mérlegre, hanem az eredménykimutatásra is hatása van, hiszen a kereskedésre tartott befektetési instrumentumok (részvény, kötvény, derivatívák) eredménye az eredménykimutatásban jelenik meg. A kockázat mérséklésében nagy szerepet játszik a megfelelő diverzifikáció és a meglévő instrumentumok fedezése, hogy a piaci anomáliák ne okozzanak csődközeli helyzetet egy pénzügyi intézményben és a rendszer egészében.


A Credit Suisse részvényárfolyama 2018 január – 2022 november Forrás: CS Stock Price and Chart — NYSE:CS — TradingView


"Too big to fail"


A fenti kifejezést mára már a mindennapokban is használjuk. Elsősorban olyan vállalatokra használatos ez a jelző, melyek a gazdaságban kulcsszerepet töltenek be és a csődjük önmagában képes lehet arra, hogy egy gazdasági válságot idézzen elő. A 2007-2009-es subprime hitelezési válságra adott válaszként, a bankrendszer jövőbeli stabilitásának biztosítása érdekében a Basel-nek nevezett banki keretrendszerek bővülni kezdtek. Ez egy óriási előrelépés volt a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében, hiszen egyre szigorúbb szabályozásokat kell a pénzügyi intézményeknek betartaniuk. A Basel kritériumrendszer jelenleg is fejlődik és az implementációja folyamatos a bankrendszer szereplői közt.


Az RWA (Risk Weighted Assets) egy kulcs mérőszám, illetve szintén fontos az ebből számítható Tőkemegfelelési mutató (Capital Adequacy Ratio CAR%). Az RWA a bank eszközeinek kockázattal súlyozott értéke, mely egy viszonylag új mutató, ami szintén a 2007-2009-es válság következtében került implementálásra. Az RWA egy kiváló módszer arra, hogy egy bank eszközeit össze tudjuk hasonlítani kockázatvállalásuk szerint. A bank likvid pénzeszköze, és a legtöbb államkötvény is 0%-os kockázati besorolású, tehát ezeknek a tartása nem növeli az RWA-t. Különböző hitelek és kötvények kockázati besorolása eltérő, de jellemzően 100% alatti, míg a részvények, derivatívák és a tőkeáttételes pozícióknál 100% feletti RW (Risk Weight) is lehetséges. Amennyiben egy globális bank nagyrészt hiteleket és kötvényeket tart a mérlegén, úgy az RWA relatíve kisebb lesz az összes eszköz arányában, mint más, magasabb kockázatot vállaló bankok esetében.


A Credit Suisse és más globális bankok kockázati mutatói 2021 és 2022-ben Forrás: Auditált éves jelentések (10K), Credit Suisse 2022Q3 negyedéves gyorsjelentés és Pillar 3 közzétételek

Az átlagos RWA arány megmutatja, hogy a bank eszközei átlagosan hány százalékos RWA-val kerülnek súlyozásra. Néhány amerikai versenytársat kigyűjtve látható, hogy ez az arány 2021 végén a Credit Suisse esetében volt a legalacsonyabb.


A CET1% (Common Equity Tier 1) megmutatja, hogy milyen a bank ”veszteségelnyelő képessége”. A CET1 lényegében a saját tőkét és a felhalmozott eredményt (eredménytartalék) foglalja magában. Ez ugyanis a legbiztonságosabb forrása a banknak, amely képes a mérlegben a veszteségeket elnyelni. Ezt, ha elosztjuk az RWA-val megkapjuk a CET1%-ot. Ez az érték a Basel 3 kritériumoknak megfelelően 4,5%, viszont a szisztematikus fontosság alapján a Credit Suisse esetében 5,5% a minimális előírás. Tehát a Credit Suisse messze meghaladja a minimális szabályozói előírásokat.


A CAR% (Capital Adequacy Ratio) talán a legtöbbet használt szabályozói arányszám. Ennek az előírt minimuma 8%. A CAR% A Tier 1 tőke mellett a Tier 2 tőkét is tartalmazza, ami egy fokkal kevésbé biztonságos forrásnak minősül. Ide tartozik például az eszközök átértékelésének nyeresége, veszteségekre képzett céltartalék vagy az elsőbbségi részvények. A táblázatban található ”peer-group” tagjai között a Credit Suisse rendelkezik legmagasabb CAR%-kal. A 2022Q3-as jelentésben ez az érték már csökkent, de az érétke kellően magas.


Tényleg a Credit Suisse lehet a következő Lehman?


A felmerülő spekulációk miatt, érdemes összehasonlítani a Credit Suisse jelenlegi pénzügyi helyzetét és eredményességét a csőd előtt álló Lehman Brothershez. A Lehman 2008 szeptemberében ment csődbe, így a másfél évvel korábbi, 2006-os Lehman eredményeket érdemes a cikk írásakor a legfrissebb (2022Q3-as) Credit Suisse eredményekkel összehasonlítani. Ebben a periódusban a Lehman esetében még nem látszottak a későbbi problémák, így azt várnánk, hogy a pénzügyi adatok alapján prudensebbnek tűnik a működése mint a Credit Suisse-nek.


A Lehman fennállásának ideje alatt még nem voltak a bankok kötelezve arra, hogy különböző tőkemegfelelési metrikáknak feleljenek meg, így ezeknek egy részét nem is riportálták a jelentéseikben. A jelenlegi tőkemegfelelési riport egyébként a Pillar 3 nevet viseli, melyet a bankok a pénzügyi beszámolóik mellett publikálnak.A Credit Suisse (2022Q3) és Lehman Brothers (2006Q4) kockázati mutatóinak összehasonlítása Forrás: Credit Suisse 10Q 2022Q3, Lehman Brothers 10K 2006A Lehman Brothers 2006-ban, a mai nagy szereplőkhöz képest lényegesen nagyobb kockázatot vállalt. Az eszközállománya kisebb volt (504 mrd USD), mint jelenleg a Credit Suisse-nek (700 mrd USD), viszont inflációval korrigálva a mai árfolyamon, nagyon hasonló méretű a két bank. A likviditás, azaz a készpénzállomány aránya az eszközök között a Lehman esetében (2,4%) már 2006-ban is nagyon feszes volt, pedig ebben az időszakban még a profitja és a részvényárfolyama is emelkedett. Emellett óriási kockázatnak volt kitéve a Lehman a mérlegén a befektetett eszközök 88,5%-os arányával, melynek nagy része nem is volt fedezve. Ezek az eszközök gyakran derivatívák vagy tőkeáttétes pozíciók, melyek értékének csökkenése nagyon hamar el tudják porlasztani a vállalat saját tőkéjét. A Credit Suisse eszközeinek egy része lakossági és vállalati hitelekben van, melyek jellemzően jóval kisebb kockázatúak, mint a derivatív instrumentumok. A tőkeáttét is szignifikánsan magasabb volt a Lehman esetében (26,2x) a csődöt megelőző időszakban. A tőkeáttét az idegen tőke aránya, a saját tőkéhez képest. Lényegében ez a mutató azt mutatja, hogy mennyi hitelből végzi a tevékenységét egy vállalat.


A vállalat kilátásai


Összefoglalva, a Credit Suisse esetében annak ellenére, hogy az elmúlt negyedévekben nem termelt nyereséget, tőkemegfelelési szempontból nincs okunk jelenleg az aggodalomra, hiszen ezek mind bőven meghaladják az előírt minimumokat, és a konkurens bankok mutatóihoz mérve sem lehet okunk az aggodalomra. A vállalat kockázatvállalása jóval mérsékeltebb, mint a Lehman-é volt, így a csődspekulációk és a rendszerszintű összeomlás veszélye jelenleg elég csekély. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Credit Suisse nem mehet csődbe a következő években, de a rendszerszintű kockázat is kisebb az alacsony befektetési eszköz arány miatt, illetve a csőd veszélye is alacsonyabb a jobb tőkestruktúrának köszönhetően.


A vállalat jelenleg is a megoldásokon dolgozik a szorult jövedelmezőségi helyzetére való tekintettel. Október végén be is jelentették részletes stratégiájukat, melyet a következő 3 évben terveznek megvalósítani.

Az ”új” Credit Suisse és a leválasztandó üzletágak és tevékenységek Forrás: Credit Suisse 2022 Strategy Update


A stratégia egyik fő eleme, a befektetési banki szegmens leépítése, hiszen ezen üzletág volt leginkább felelős az utóbbi évben a vállalat rossz teljesítményéért. A csökkenő IPO volumenek, trading aktivitás, valamint a vállalat tőkeáttételes piaci pozícióból adódó veszteségek mind kihatottak az üzletág rossz eredményére. Ennél az oknál fogva, a Credit Suisse leválasztja magáról egyik leányvállalatát, a CS First Bostont. Ezáltal tőkét tud bevonni a vállalat, ami tovább erősíti a likviditási és tőkepozícióját. A CS First Boston leválasztásán túl, az értékpapírosítási (securitized products) kitettségüket is szeretnék csökkenteni. Mindezek mellett, egy általános költségcsökkentést is bejelentett a bank, és a költségeket 15%-kal tervezik csökkenteni 2025-ig.

A közelmúltban, már több külső intézményi befektetésüktől is megváltak már, viszont ezek korántsem csökkentik a spekulációkat, melyek reflektorfénybe emelik jelenleg a bankot, és a negatív hírek nyomottan tarthatják az árfolyamot, ami megnöveli egy esetleges tőkeemelés költségét. Ezek a jóslatok és a rossz megítélés a bankrendszer szereplői esetében még inkább kritikusak, ugyanis ezek könnyen önbeteljesítővé is válhatnak. Amennyiben a betétesek tömegesen hagynak ott egy bankot és a befektetési szolgálatásokkal kapcsolatos ügyfelek is más vállalathoz viszik a pénzüket, az egy komoly és valós stressz teszt egy bank számára.

Szerencsére pozitív példák is állnak a Credit Suisse előtt és a kihívás ne tűnik lehetetlennek, mivel több bank is hajtott már végre sikeres újrastrukturálást a közelmúltban. A Deutsche Bank például 2019-ben jelentette be a programját, amely sikeresnek volt mondható, hiszen 2019 után egészen 2022 elejéig a részvényárfolyam meredek emelkedésnek indult, és két év alatt közel megduplázta a részvényárfolyamát a vállalat. Így a Credit Suisse előtt is ott van az esély, hogy kiszabaduljanak a szorult helyzetükből.

Macher Dávid


A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik, ezért a cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Comentarios


bottom of page